Vekerdi József – Buddha beszédei

„A Be�rkezettnek nem szok�sa, hogy elm�leteket �ll�tson fel. Mert a be�rkezett felismerte, mi a test, hogyan j�n l�tre a test, hogyan sz�nik meg a test; mik az �rzetek, hogyan j�nnek l�tre az �rzetek, hogyan sz�nnek meg az �rzetek; mi a tudat, hogyan j�n l�tre a tudat, hogyan sz�nik meg a tudat; mik az adotts�gok, hogyan j�nnek l�tre az adotts�gok, hogyan sz�nnek meg az adotts�gok; mi a megismer�s, hogyan j�n l�tre a megismer�s, hogyan sz�nik meg a megismer�s. Ennek k�vetkezt�ben a Be�rkezett minden v�lem�nyt, minden felvet�st, minden �nz�st, �n�ss�get, �nhitts�get feladott, elvetett, visszautas�tott, elt�voztatott, �s ez�ltal felszabadult.” Ezekkel a szavakkal intette a hozz� fordul�t Buddha, Kelet nagy vall�salap�t�ja, akinek �lete tan�t�ssal �s pr�dik�l�ssal telt; szavait j�val hal�la ut�n jegyezt�k f�l. Besz�deiben a Magasztos nem t�rekedett rendszeralkot�sra; szavai olvast�n a megsz�l�totts�g erej�t �rezz�k. Buddha besz�deiben az �lethez val� ragaszkod�s elvet�se, a szeretet �s a gy�l�let elutas�t�sa olyan szeml�letess�ggel �s erk�lcsi tisztas�ggal p�rosul, amely azt is meg�rteti, hogyan v�lhatott tan�t�sa vil�gvall�ss�.A Kelet hite �s kult�r�ja egyre intenz�vebben van jelen Magyarorsz�gon is. A k�tet els� megjelen�se �ta t�bb mint t�z esztend� telt el, ez�rt adjuk most �jra k�zz� ezt az alapm�vet Vekerdi J�zsef ford�t�s�ban, ut�szav�val �s jegyzeteivel

Szerző Vekerdi József
Formátum PDF
Letöltések száma 1084

Scroll to Top