Tanmaya Honervogt – A Kéz által közvetített gyógyítás és harmónia

A szerz�, Tanmaya Honervogt tizen�t �ve gyakorl� reiki-oktat�. Olyan mester mellett tanult, akit m�g Hawayo Takata – a nyugati vil�g �ltala ismerte meg a reikit – avatott be. Tanmaya 1983 �ta gy�gy�t �s vezet medit�ci�kat egy�nileg �s csoportosan. K�pzett massz�r, de tan�csad�i szinten foglalkozik sz�n- �s vir�gter�pi�val is. A „reiki” sz� univerz�lis �letenergi�t jelent, �s az �ltala val� gy�gy�t�s k�pess�g�re k�l�nleges beavat�ssal, behangol�ssal lehet szert tenni. Ez�ltal megny�lik a csatorna az energia el�tt, amely oda �ramlik, ahol a legink�bb sz�ks�g van r�. A reiki fizikai, tudati, �rzelmi �s szellemi szinten egyar�nt hasznos, j�t�kony hat�ssal van a legk�l�nf�l�bb betegs�gekre, �s nagyszer� v�ltoz�sokat hoz az emberek �let�ben. A behangol�s reiki-mesterek �ltal tartott, els�, m�sodik �s harmadik fokozat� tanfolyamokon megy v�gbe. A m�sodik �s harmadik fokozat tan�t�saiban a reiki-mester r�b�zza a tan�tv�nyra a k�l�nleges reiki-szimb�lumokat a hozz�juk tartoz� mantr�kkal, amelyek seg�ts�g�vel a reiki-er� a rezg�sek szintj�n m�k�dtethet�. Ez a k�nyv bevezet�s a reiki vil�g�ba, emellett reiki-tanfolyamok �s szemin�riumok tank�nyvek�nt is szolg�lhat. Felv�zolja a reiki elm�let�t �s t�rt�net�t, bemutatja a tanfolyamokon oktatott k�ztart�sokat (poz�ci�kat), elmagyar�zza, mik�nt haszn�lhat�k m�sok �s �nmagunk, valamint �llatok, n�v�nyek, s�t eg�sz k�z�ss�gek gy�gy�t�s�ra. A k�nyv k�panyaga forr�sul szolg�lhat mindazoknak, akik a reikit �let�k szerves r�sz�v� k�v�nj�k tenni.

Szerző Tanmaya Honervogt
Formátum PDF
Letöltések száma 1385
Sajnáljuk, de a dokumentum átmenetileg nem elérhető.
Scroll to Top