Szepes Mária – RAGUEL hét tanítványa II. rész

A most aj�nlott reg�ny folyam – tulajdonk�ppen 7 k�nyvr�l van sz�! – szerintem alapvet� fontoss�g� nem csak a keres�k, de a tan�t�k, gy�gy�t�k sz�m�ra is. Raguel 7 tan�tv�nya1948-ban kezdte, �s 1977-ig �rlelte Szepes M�ria a A V�r�s Oroszl�nn�l nem kev�sb� fontosabb, �m j�val kevesebbet emlegetett reg�nyfolyam�t, a Raguel h�t tan�tv�ny�t. A m� sok �letrajzi elemet tartalmaz �nmag�r�l, �s Viktor b�tyj�r�l is.”A „Raguel-Saga” �r�sa k�zben plasztikusan �letre kelt valamennyi h�s�m, h�sn�m alakj�val annyira azonosultam, hogy vel�k egy�tt �ltem �t szerelmeiket, csal�d�saikat, sikereiket, kudarcaikat, �r�meiket, verg�d�s�ket. Vel�k mer�ltem poklok szakad�k�ba, s emelkedtem a Kozmosz v�gtelenn� t�gul� kiterjed�sei k�z�. Ma is velem vannak. Szellemi, �rzelmi gazdags�got sug�roznak, megosztj�k azokkal az olvas�kkal, akik elm�j�ket, lelk�let megnyitj�k el�tt�nk.” Raguel, az id�tlen, �vsz�zadokon �t �jj�sz�letett Mester (vagy maga Raguel arkangyal?) mag�hoz h�vja tan�tv�nyait, a zodi�kus jegyeinek 7 k�pvisel�j�t, am�gy k�z�ns�ges f�ldi haland�kat, hogy egy�tt v�szelj�k �t a k�zelg� Vil�galkonyt, �s megalapozz�k a j�vend� emberis�g l�t�t. �m m�g a nagy tal�lkoz�s el�tt megismerhetj�k a szerepl�ket. A jellem�br�zol�sok kit�n�ek. Szinte minden szerepl� �let�t sz�let�s�t�l fogva nyomon k�vethetj�k, azoknak lelki-szellemi fejl�d�s�vel egyetemben. A 7 f�szerepl� a 7 alk�miai bolyg�: a Hold, a Mars, a Merkur, a Jupiter, a V�nusz, a Szaturnusz, �s a Nap �st�pusa, de ugyan�gy jelenti a beavat�s 7 fok�t. Am�g �v�letlen�l� mindannyian eljutnak Mythenburg v�r�ba, a v�gkifejletig.Mag�nkiad�sban szerett�k volna megjelentetni, ami Szepes B�la – a szerz� f�rje – utols� k�v�ns�ga is volt, de v�g�l ez a beavat�si reg�ny is csak a rendszerv�ltoz�s ut�n, 1990-ben ker�lhetett el�sz�r a nagyk�z�ns�g el�. „A Raguel h�t tan�tv�ny�t �letem f�m�v�nek, �s utols� nagy opusz�nak tartom. Egyes r�szeit ma bizonyosan m�sk�pp �rn�m meg, m�gsem v�ltoztattam rajta, mert minden mozzanata �sszef�gg szellemi fejl�d�sem szakaszaival, az egyre b�v�l� k�r� tanulm�nyokkal, amelyeket folytattam. Tudom, hogy a Raguel nem publik�lhat� ma ebben az orsz�gban. De szil�rd meggy�z�d�sem, hogy amikor el�rkezik az ideje, mindazok olvasni fogj�k, akikhez a benne rejl� fontos �zenetek sz�lnak…” �rta Szepes M�ria 1977-ben.nincs

Szerző Szepes Mária
Formátum PDF
Letöltések száma 1823

Scroll to Top