Sri Chinmoy – Asztrológia, természetfeletti és túlvilág

A vil�g sz�mos t�j�n tartott, k�z�ns�g sz�m�ra is nyitott medit�ci�i �s egyetemi el�ad�sai sor�n Sri Chinmoynak t�bb ezer k�rd�st tettek fel az okkultizmus, az asztrol�gia, a rep�l� cs�szealjak, a f�ld�nk�v�li l�nyek �s hasonl� t�m�k vonatkoz�s�ban. �ltal�ban vonakodik az ilyen t�m�k megvitat�s�t�l, mivel �gy �rzi, a keres� �rtelmi k�v�ncsis�g�nak kiel�g�t�se nem n�veli az adott szem�ly t�rekv�s�t vagy Isten ir�nti odaad�s�t. Ugyanakkor istenmegval�s�tott spiritu�lis mesterk�nt Sri Chinmoynak szabad bej�r�sa van a bels� vil�gokba, �gy egyike azon keveseknek, akik val�ban hiteles �s m�rt�kad� magyar�zatot tudnak adni ezekre a jelens�gekre, �s id�r�l id�re v�laszolt is ilyen t�m�j� k�rd�sekre. A k�nyvben a leg�rdekesebb k�rd�sekb�l �s Sri Chinmoy ezekre adott v�laszaib�l v�logattunk.

Szerző Sri Chinmoy
Formátum DOC
Letöltések száma 1102

Scroll to Top