Rudolf Steiner – A szabadság filozófiája

Az �letnek sokf�le ter�lete van. Mindegyiknek megvan a maga k�l�n tudom�nya. Az �let maga azonban egys�g. A tudom�nyok min�l ink�bb arra t�rekszenek, hogy elm�lyedjenek az egyes ter�letekben, ann�l ink�bb elt�volodnak a vil�g eleven eg�sz�nek szeml�let�t�l. Ez�rt kell egy olyan tud�snak is lennie, amely az egyes tudom�nyokban megkeresi azokat az elemeket, amelyek az embert visszavezetik az �let teljess�g�hez. Az egyes szaktudom�nyok kutat�i megismer�s�kkel tud�shoz akarnak jutni a vil�gr�l �s annak m�k�d�s�r�l. A szabads�g filoz�fi�j�nak egy saj�tos filoz�fiai c�lja van: a tudom�nyt mag�t szervesen �l�v� tenni. Az egyes tudom�nyok el�fokai annak a tudom�nynak, amelyre ebben a m�ben t�rekszem. (Rudolf Steiner)

Szerző Rudolf Steiner
Formátum PDF
Letöltések száma 1085

Scroll to Top