Rudolf Steiner – A Karma megnyilvánulásai

„Az ember nem az�rt lesz a szellemvil�g vagy a szellemvil�g megismer�si lehet�s�g�nek tagad�ja, mert annak >neml�t�t< >bizony�tani< tudja, hanem mert lelk�t olyan gondolatokkal akarja bet�lteni, melyek a szellemvil�gt�l val� b�tortalans�g�t illet�en �ltatj�k." Rudolf Steiner, a zseni�lis l�tnok �s univerz�lis tud�s szavait �rdemes k�tszeri elolvas�sra m�ltatni. Nemcsak arr�l van sz� ugyanis, hogy �ll�t�sai a mi j�v�nket is �rint�, magasabb �s �j igazs�gokr�l val� h�rad�sok, de gondolatmenete term�szet�b�l fakad, hogy egy�ttal �let �s eleven er� �rad bel�l�k, m�lyen eltemetett, �szk�s sebekkel bor�tott lelki-szellemi fog�konys�gokat �rintve meg benn�nk, melyeknek �jrafelfedez�se "m�k�d�sbe helyez�se" n�lk�l val�ban csak fizikai test�nk hanyatl�sa, majd sz�tes�se �llna el�tt�nk. A teljes val� tele titokkal, egy-egy k�rd�srengeteg minden egyes emberi �let, s ha a megismer�s lehet�s�g�vel nem �l�nk, ha sohasem tudunk meg�llni, hogy szemben�zve magunkkal, merj�nk is egy-egy igaz v�laszt, akkor mindink�bb az �n�ltat�s ki�br�ndults�g�ban, a m�lt gy�va s robotszer� k�pi�z�s�ba sodr�dik az ember, a rafin�ltan �s egyre elviselhetetlenebb hangoss�ggal uralkod� �s k�nyszer�t� �ramlatok h�nyattat�sai k�z�tt, egy rettegett, mert meg nem ismert hal�l fel�.

Szerző Rudolf Steiner
Formátum PDF
Letöltések száma 1169

Scroll to Top