Rudolf Steiner – A földfejlődés szellemi-valós háttere

A Berlinben 1911 okt�ber 31 �s december 5 k�z�tt tartott el�ad�sokban Steiner az �gi Hierarchi�k�kal kapcsolatos ismereteket m�ly�ti el � a Dionysios Aeropagita, az els� kereszt�ny ezoterikus iskola alap�t�ja �s P�l apostol tan�tv�ny megmutatta ir�ny szerint � melyeket m�r a Geheimwissenschaft c. k�nyv�ben felv�zolt. Ebben a m�ben az el�ad� a jobban kiemeli eme L�nyis�gek cselekede�teit, adom�nyait, b�lcsess�g�t, szeretet�t, amelyek a jelenlegi F�ldet megel�z� fejl�d�si fokokat jelle�mezt�k, a hallgat�, olvas� meditat�v figyelm�t a Golgothai Esem�nyre ir�ny�tva: a f�ldi �s kozmikus fejl�d�s k�zponti elem�re, amely gy�keresen megv�ltoztatja a F�nyeket �s a sorsokat, els�k�nt P�l�t a damaszkuszi �ton.

Szerző Rudolf Steiner
Formátum PDF
Letöltések száma 837

Scroll to Top