Rüdiger Dahlke – Az agresszió mint esély

Manaps�g, szinte senki sem akarja, hogy neki b�rmi dolga legyen az agresszi�val.Az agresszi�t ma automatikusan az er�szakkal azonos�tjuk. Min�l jobban t�reksz�nk azonban elker�l�s�re, ann�l f�jdalmasabban t�r be �let�nkbe. Dinamikus ereje az er�szak megoldatlan s�kj�ra s�llyed a csal�dban, a t�megben, a h�bor�kban, a terrorizmusban �s megbeteg�t. �rnyoldala egyar�nt megjelenik a vil�gpolitik�ban �s az emberi testben. Az olyan autoagresszi�s betegs�gek, mint az allergia vagy a reuma a k�lvil�g polg�rh�bor�ihoz hasonl�that�k, m�g a r�kos sejtek szab�lyosan terroriz�lj�k a sz�veteket. Immunrendszer�nk a p�lda arra, hogy az �let nem lehets�ges agresszi� n�lk�l. A testnek hadat kell viselnie, energetikailag v�delmeznie kell mag�t eg�szs�ge �rdek�ben. R�diger Dahlke h�rom nagy t�mak�r: a fert�z�ses megbeteged�sek, az allergia �s az autoagresszi�s betegs�gek vizsg�lat�n kereszt�l mutatja be az agresszi� �selv�nek m�k�d�s�t. Elmagyar�zza az agresszi� „klasszikus” k�rk�peit – a bakteri�lis, gomb�s �s v�rusos fert�z�seket -, az agresszi�s betegs�gek „modern” fokozatait: az autoimmun probl�m�kat, a kr�nikus f�jdalmakat �s az elfojtott vagy rosszul meg�lt agresszi� olyan t�netegy�tteseit, mint p�ld�ul a gyermeki hiperaktivit�s.

Szerző Rüdiger Dahlke
Formátum DOC
Letöltések száma 1573

Scroll to Top