Norman Vincent Peale – A pozitív gondolkodás hatalma

Olvasd �s kezdj �j �letet! Igen, ez a k�nyv fordul�pont lesz az �letedben, ahogy annyi ezer �s ezer ember �let�t v�ltoztatta meg gy�kerest�l, akik elfogadt�k az aj�nlott m�dszereket �s k�vett�k azokat a mindennapi �let�kben. Nem ny�jt pedig sz�rakoz�st, nem �r�dott ragyog� st�lusban, nem t�rekszik irodalmi bab�rokra, hanem egyszer�, meggy�z� �s er�teljes mondanival�j�val seg�teni akar. Seg�teni, hgoy szorong�s, fesz�lts�g, agg�d�s helyett der�, felszabadults�g �s b�tors�g �rz�se t�ltse be l�nyedet, hogy a k�ts�gbees�st �j rem�nyek v�lts�k fel, hogy a kudarc, buk�s helyett a sikeres, diadalmas �letre vezessen. A k�nyv eredetileg angol nyelven jelent meg �s sok milli� p�ld�nyban forog k�zk�zen. Harmincn�gy nyelvre ford�tott�k le. Magyarorsz�gon �gysz�lv�n ismeretlen ez a fajta irodalom, pedig a m�lyen gy�kerez� negat�v gondolkod�sm�dunkat tekintve, tal�n ott van a legnagyobb sz�ks�g r�. Ezzel az elgondol�ssal adtuk ki ezt a felbecs�lhetetlen �rt�k� m�vet, hogy seg�ts�nk vele ott, ahol seg�ts�gre a legnagyobb sz�ks�g van. Biztosak vagyunk benne, hogy a magyar kiad�s is ezreknek jelenti majd egy �j �let kezdet�t.

Szerző Norman Vincent Peale
Formátum PDF
Letöltések száma 2388

Scroll to Top