Neale Donald Walsch – Istennel az öröklétben ( a beszélgetések istennel szerzőjétől )

Mi megy v�gbe val�j�ban e f�ldi l�tben, �s mi fog t�rt�nni, ha �let�nk v�get �r?�jra egyes�l�nke-e r�g elt�vozott szeretteinkkel?Tudat�ban lesz�nk-e annak, ami a hal�lunk ut�n t�rt�nni fog?Fog EGY�LTAL�N t�rt�nni valami?Itt megtal�lhatjuk a l�legzetel�ll�t� �s lelkes�t� v�laszokat a k�rd�sekre, amelyeket minden emberi l�ny eg�sz �let�ben kutat. Jelen eszmecsere az emberi tapasztalat sz�mos ter�let�t vizsg�lja meg, s kiv�ltk�ppen egyet der�t fel minden eddigin�l nagyobb m�lys�gben: a hal�lt �s a haldokl�st, valamint a t�lvil�gi �letet. Egyszer�, �rthet� nyelven t�rja fel az �let ok�t �s c�lj�t, az utaz�s term�szet�t, amelyet mindny�jan megkezdt�nk; s ennek az utaz�snak a rendk�v�li v�g�t – amelyr�l kider�l, hogy egy�ltal�n nem is v�g�llom�s, hanem elragadtatott k�zj�t�ka egy dics�s�ges tapasztalatnak, amelynek teljes le�r�sa leny�g�zi k�pzelet�nket.A p�rbesz�d megh�kkent�, �j, kor�bban sosem �br�zolt �s k�pzelt helyekre sz�kken el�re, majd visszaugrik az ismert alapokhoz, hogy biztos�tsa a k�vetkez� elk�peszt� felfedez�s szil�rd talaj�t.N�h�ny megd�bbent� gondolat a k�nyvb�l:- Sz�ntelen�l a teremt�s cselekedet�t gyakorlod, az �letben �s a hal�lban egyar�nt. Mindenki mindent a saj�t �rdek�ben tesz� Ha meg�rted, hogy ez m�g a hal�lra is igaz, akkor soha t�bb� nem fogsz f�lni t�le.- Te magad vagy az okoz�ja a saj�t hal�lodnak. Ez mindig igaz, b�rhol �s b�rhogyan halj is meg.- Nem halhatsz meg akaratod ellen�re. Semmi olyasmi nem t�rt�nik meg veled, amit te magad ne akarn�l. Egy�ltal�n semmi. BEK�PZELHETED ugyan magadnak, hogy olyan dolgok t�rt�nnek veled, amelyeket nem akart�l, �m ez nem a val�s�g, �s puszt�n azt a c�lt szolg�lja, hogy �ldozatnak tarthasd magad. Semmi sincs, ami enn�l a gondolatn�l er�sebben akad�lyozna a fejl�d�sedben. Az �ldozatt� v�l�s gondolata biztos jele a korl�tolt felfog�k�pess�gnek. Val�di �ldozati b�r�nyok nem l�teznek.- Egyetlen hazafel� vezet� �sv�ny sem jobb b�rmelyik m�sikn�l.A hal�l sosem trag�dia, hanem mindig aj�nd�k.- A hal�l id�z�t�se �s k�r�lm�nyei mindig t�k�letesek.Mindig minden ember hal�la szolg�lja az �sszes t�bbi ember c�lkit�z�seit, akik tudnak a hal�lesetr�l. Hiszen ez�rt tudnak r�la. �gy h�t soha egyetlen hal�l (�s �let) sem „hi�baval�”. Soha senki nem hal meg „feleslegesen”.- A sz�let�s �s a hal�l ugyanaz a dolog.- Nem l�tezik olyasmi, hogy a fejl�d�s v�ge.- A hal�l visszaford�that�.”Ha lesz el�g t�relmed a k�nyvh�z – s ha m�r itt tartunk, az �letedhez -, bus�s jutalomban fogsz r�szes�lni. M�sk�nt fogod �lni mindennapjaidat, mert kev�sb� fogsz tartani att�l, hogy �gy �lj, ahogyan mindig is akart�l – mer�szen �s szeretetteljesen!”Neale Donald Walsch

Szerző Neale Donald Walsch
Formátum PDF
Letöltések száma 1309

Scroll to Top