Michael Harner – A sámán útja

„A s�m�nizmus . k�toldal� szellemi �rintkez�st jelent, amely �letre kelti az elveszett �sszek�ttet�st �seink �s a b�mulatos szellemi er�, valamint F�ld�nk sz�ps�ge k�z�tt.” �si technik�k �rz�ik�nt, ennek az �sszek�ttet�snek megteremt�i a s�m�nok, akik tud�sukat a gy�gy�t�sra, az eg�szs�g meg�rz�s�re haszn�lj�k fel k�z�ss�g�kben. A szerz� v�gigj�rta a vil�g �si s�m�nh�v� n�peit �s a s�m�ngy�gym�dok tanulm�nyoz�s�val foglalkozott, tapasztalatainak �sszegz�se a k�tet. A s�m�n „orvosl�sban” haszn�lt k�l�nleges gy�gy�t� technik�k a tudat�llapot megv�ltoztat�sa, a stresszold�s, a vizualiz�ci�, a pozit�v gondolkod�s �s a nem h�tk�znapi forr�sokb�l nyert seg�ts�g �s a modern orvosi kezel�s k�z�tt semmif�le ellent�t nem �ll fenn. �gy a k�tetben le�rt m�dszerek elsaj�t�t�sa el�seg�theti napjaink ember�nek gy�gyul�s�t �s eg�szs�g�nek megtart�s�t. A k�tetet Hopp�l Mih�ly a szerz� munk�ss�g�t m�ltat� sorai �s gazdag irodalomjegyz�k z�rja. – A n�prajz �s a holisztikus gy�gym�dok ir�nt �rdekl�d� olvas�knak aj�nlhat�.

Szerző Michael Harner
Formátum PDF
Letöltések száma 1858

Scroll to Top