Lobszang Rampa – Harmadik szem A tibeti lámakolostorok titka

Tibetr�l keveset tudunk. Ez�rt k�l�n�sen izgalmas olyan szerz� m�v�t olvasni, aki autentikusan �s irodalmi sz�nvonalon �r err�l a sz�munkra titokzatos vil�gr�l. Kedd Lobszang Rampa, aki egy dalai l�ma �l� megtestes�l�se, k�l�nleges k�pz�sben r�szes�l a l�makolostorban, ahova h�t�ves kor�ban k�ldik el sz�lei. A k�nyv t�bbek k�z�tt err�l a k�pz�sr�l sz�l. Az �n�letrajzi jelleg� le�r�sokon kereszt�l megismerhetj�k Tibet �let�t, a tibeti buddhizmus n�h�ny jellegzetess�g�t, a szerzetesek �letm�dj�t, a Tan egyes elemeit. Az �r� sok izgalmas �lm�ny�r�l sz�mol be: tal�lkoz�s�r�l a Dalai L�m�val, a s�rk�nyrep�l�sr�l, a gy�gyn�v�nygy�jt�sr�l, a beavat�si szertart�sokr�l, s arr�l az oper�ci�r�l, amely sor�n megnyitj�k a harmadik szemet a tiszt�nl�t�s eszk�z�t. Sz� esik m�g a asztr�lis utaz�sokr�l, a k�l�nf�le gy�gy�t�si elj�r�sokr�l �s a t�loldal megtapasztal�s�r�l. A le�r�sok irodalmi sz�ps�ge igazi klasszikus olvasm�nny� tette ezt a k�lf�ld�n imm�r huszonk�t kiad�st meg�lt m�vet. Ez a k�nyv form�lta az elm�lt �vtizedekben a Tibetr�l kialakult k�pet.

Szerző Lobszang Rampa
Formátum PDF
Letöltések száma 1902

Scroll to Top