Linda Rohethrisberger – Az intuíció tanulható

Egy olyan id�szakban, amikor a felsz�nen egyre nagyobb reped�sek keletkeznek, mind nagyobb jelent�s�get kapnak a bels� �rt�kek. Bens�nk tulajdonk�ppen nem m�s, mint a saj�t haz�nk, az intu�ci� pedig egy olyan adotts�g, amelynek seg�ts�g�vel k�nnyed�n megbirk�zhatunk a mindennapok kih�v�saival. R�ad�sul e k�szs�g k�nny�szerrel elsaj�t�that�: nincs ember, aki ne lenne a birtok�ban, s ne b�zhatn� r� mag�t nyugodt sz�vvel. Az intu�ci� r�v�n telj�sen m�s ir�nyt vehet az �let�nk. Az elk�vetkez� oldalakon sz�p lassan bevezetem �nt az �ltaiam haszn�lt gyakoriatokba. Illy m�don nemcsak a tanfolyamaimon r�sztvev�k, hanem mindenki megismerheti az intu�ci� rendk�v�li vil�g�t. Minden egyes fejezet k�zelebb viszi �nt intuit�v k�pess�geinek, valamint egy�ni alkot�erej�nek a felfedez�s�hez. Keltse �letre az �nben szunnyad� intuit�v k�pess�geket a k�tetben tal�lhat� gyakorlatok, k�pzeletbeli utaz�sok �s medit�ci�k seg�ts�g�vel, hogy az eddig tudat alatt rejt�zk�d� er�ket tudatosan haszn�lhassa, s a pozit�v �letszeml�let kialak�t�sa r�v�n boldogabb� tehesse napjait.

Szerző Linda Rohethrisberger
Formátum PDF
Letöltések száma 1450
Sajnáljuk, de a dokumentum átmenetileg nem elérhető.
Scroll to Top