Kyriacos C. Markides – A ciprusi mágus

Kicsoda val�j�ban a ciprusi m�gus? Nem m�s, mint a Sztrovoloszban �l� Daszkalosz, a rendk�v�li k�pess�gekkel meg�ldott gy�gy�t�, akinek der�je, humora �s embert�rsai ir�nti szeretete �tsug�rzik e k�nyv sorai k�z�tt is. Vil�gk�pe �s gy�gy�t�si m�dszere a hindu karma-tan �s a kereszt�ny tan�t�sok �tv�zet�b�l t�pl�lkozik, gy�gy�t�si eredm�nyei a csod�val hat�rosak. A k�tet legnagyobb var�zsa, hogy a m�gus szem�lyesen mes�l nek�nk. V�laszt kapunk t�le az okkult tudom�nyok �s a csodatev�s sz�mos izgalmas k�rd�s�re. A szerz�, Kyriakos C. Markides, a ciprusi sz�rmaz�s� amerikai szociol�gus gyermekkora �ta ismerte a ciprusi m�gus h�r�t. �gy hat�rozott, hogy szem�lyesen is megismeri a csodat�v� mestert �s tan�tv�nyait, s feljegyzi a k�r�kben elt�lt�tt napok �lm�nyeit. Daszkalosz, a gy�gy�t� m�gus, aki m�snak interj�t sem adott, befogadta Markidest tan�tv�nyai k�r�be �s hozz�j�rult ahhoz, hogy k�nyvet �rjon r�la. �gy sz�letett A ciprusi m�gus.

Szerző Kyriacos C. Markides
Formátum PDF
Letöltések száma 1939
Sajnáljuk, de a dokumentum átmenetileg nem elérhető.
Scroll to Top