Kurt G. Büchel – Öngyógyítás az energiavonal áramoltatásával ( ősrégi néptudomány )

„Az eg�szs�g�nk �rdek�benA term�szetgy�gy�szok m�r r�g�ta figyelmeztett�k a nyilv�noss�got a gy�gyszergy�rt�k tisztess�gtelen �zleteir�l. M�ra m�r bebizonyosodott, hogy a gy�gyszergy�raknak nem a meglev� betegs�gek lek�zd�se, hanem azok terjed�se a p�nz�gyi �rdek�k. Teh�t az „�zlet a betegs�gekkel” gazdas�gosabb, mint azok megsz�ntet�se. Ez�rt a gy�rak 95%-ban, melyek a piacr�l �lnek, egy�ltal�n nem gy�gy�t� szereket �ll�tanak el�. Az azonban biztos, hogy minden egyes term�k�k t�bb, nem k�v�nt mell�khat�st von maga ut�n. A panaszokat nem enyh�tik ezek a gy�gyszerek, �s az sem �rdekel senkit sem, mi a betegs�g okoz�ja…” „Van-e a k�znek gy�gy�t� ereje?Igen, ezt hiszem, �s meg vagyok r�la gy�z�dve! Mindenki, akinek valamije f�j, �szt�n�sen r�teszi beteg testr�sz�re a kez�t. Mindegyik anya a kez�vel h�s�ti gyermeke l�zas fej�t, �s a hasf�j�s csecsem� has�t is a kez�vel simogatja. Gondoljunk az �sr�gi kifejez�sre „kezel�s”, ahol szint�n a k�z a gy�gy�t� eszk�z. Az orvosok is el�sz�r a kez�kkel vizsg�lj�k meg a beteget, miel�tt b�rmilyen orvosi eszk�zt venn�nek el . Az �n id�mben az orvosok a pulzust a kez�kkel m�rt�k, �s a testemet is v�gigtapogatt�k, hogy r�j�jjenek, mi f�j. A bibli�ban is a szentek a kez�ket tett�k a betegek feje f�l�, hogy megments�k �ket a f�ldi gy�trelmekt�l…” Nekem, mint szerkeszt�nek az „�j �ramoltat�sa” c�m� fejezet tetszik a legjobban. S megjegyzem m�g, hogy valamikor mi magyarok nemcsak a kezel�s szav�val voltunk tiszt�ban, hanem magukkal ezekkel a praktik�kkal is, mint „t�vol-keleti” n�p.nincs

Szerző Kurt G. Büchel
Formátum PDF
Letöltések száma 1600

Scroll to Top