Krishnamurti – Végső szabadság

Korunk egyik legkiemelked�bb spiritu�lis tan�t�ja minden hamis jelk�pet �s t�ves k�pzett�rs�t�st f�lres�p�r a tiszta �s t�k�letes szabads�gra ir�nyul� kutat�sa sor�n. A Krishnamurti �ltal le�rt szabads�g v�get vet az �n�nkkel val� eler�tlen�t� �s energi�inkat felem�szt�, k�nyszeres t�r�d�snek. Ha meglelj�k ezt az els�dleges �s v�gs� szabads�got, megszabadulunk a t�rsadalom minden hi�baval� �s destrukt�v megsz�llotts�g�t�l. A k�tetben tal�lhat� besz�lget�sek sz�mos t�m�t fel�lelnek, a szenved�st�l �s a f�lelemt�l a pletyk�lkod�son �t eg�szen a szexualit�sig, �m folyton visszakanyarodnak a szabads�g k�zponti k�rd�s�hez. Krishnamurti �tkeres�se ek�zben egy igen nagyjelent�s�g� v�llalkoz�ss� alakul �t: az olvas� saj�t utaz�s�v�

Szerző Krishnamurti
Formátum PDF
Letöltések száma 963

Scroll to Top