John F. Thie – Gyógyító érintés

A c�m, a Gy�gy�t� �rint�s a hollisztikus gy�gym�dok sor�ban egy viszonylag �j, a szerz� �ltal kifejlesztett �s alkalmazott m�dszer, a Touch for Health (TFH) magyar elnevez�se. A modern kiropraktika eredm�nyeit �s az �si keleti gyakorlat tapasztalatait felhaszn�l� technika elm�lete szerint az eg�szs�g forr�sa a j� testtart�s, az egyenes, gerinc, a test k�l�nb�z� r�szeinek, izmainak egyens�lya. Ez�rt a gy�gy�t�s sor�n a terapeuta, akupressz�r�s �rint�s �s massz�zs alkalmaz�s�val az izmok egyens�ly�nak tesztel�s�re, illetve helyre�ll�t�s�ra t�rekszik. A szerz� r�szletesen le�rja gy�gy�t� elj�r�s�nak elm�leti h�tter�t, „filoz�fi�j�t”, a m�dszer kialakul�s�t, majd bemutatja az eg�sz test f� izmait, valamint sz�mos hozz�juk kapcsol�d� szervet �s funkci�t. Ezt k�veti az izomtesztek �s er�s�t� technik�k ismertet�se, kit�rve az ember minden funkci�j�ra (testi, szellemi, emocion�lis) kiterjed� vizsg�lat, illetve gy�gy�t�s kieg�sz�t� technik�inak (t�pl�lkoz�s-, allergia-, l�p�steszt, �rzelmi fesz�lts�g stb.) bemutat�s�ra is. Gazdag mutat�appar�tus (Bibliogr�fia, Index, TFH Sz�vets�g, A Nemzetk�zi Igazgat�tan�cs, Magyar kineziol�gusok n�vsora) z�rja a k�tetet, amely – b�r aj�nl�sa szerint egyszer�en elsaj�t�that� �s k�nnyen alkalmazhat� gy�gy�t� elj�r�s – a latin �s orvosi szakkifejez�sek t�lzott haszn�lata miatt – ink�bb szakemberek, term�szetgy�gy�szok olvasm�nya. A m� mindenben – ISBN sz�m�t illet�en is – megegyezik a 9719049. t�telsz�mon ismertetett kiadv�nnyal.

Szerző John F. Thie
Formátum PDF
Letöltések száma 1940

Scroll to Top