Jacques de Langre – DO-IN klasszikus hagyományai (Az önmasszázzsal való megújulás ősi művés

A Do-in �nmassz�zs, k�nnyed ujjnyom�sos �s l�gz�gyakorlatok szervezett sorozata. Ezek a gyakorlatok szab�lyozz�k az �letenergia �raml�s�t a gyakorlatot v�gz� szem�ly test�ben �s tudat�ban. A Do-in kiegyenl�ti �s helyre�ll�tja a test�nkben kering� energi�t, �s ha sz�ks�ges, t�bbletenergi�hoz juttatja szervezet�nket.A Do-in el�nye, hogy gyakorlatai saj�t test�nk�n elv�gezhet�ek, mindenfajta k�ls� seg�ts�g vagy m�szaki tud�s n�lk�l. Gy�gy�t� hat�sa m�r a legels� gyakorlatsorozatok elv�gz�se ut�n megmutatkozik. B�r az akupunkt�r�val megegyez� elvekre �p�l, a Do-inhoz semmif�le t� vagy m�s seg�deszk�z nem sz�ks�geltetik. A hagyom�ny szerint a Do-in m�r j�val az akupunkt�ra el�tt l�tezett, �s eredm�nyei gyakran fel�lm�lj�k az akupunkt�ra eredm�nyeit. A kezd�knek aj�nlatos mihamarabb megismerkedni�k a legalapvet�bb �s igen k�nnyen elsaj�t�that� gyakorlatokkal, mert csak �gy v�lhatnak el�g �rz�kenny� a Do-in gy�gy�t� erej�nek befogad�s�ra �s biztos�thatj�k a tiszta gy�gy�t� energia be�raml�s�t �s kering�s�t test�kben.

Szerző Jacques de Langre
Formátum PDF
Letöltések száma 1589

Scroll to Top