Fritz Riemann – A szorongás alapformái

Gyakran megesik vel�nk, hogy g�rcsbeszorul a gyomrunk, a torkunkban mintha gomb�c lenne, ki�t rajtunk a hideg ver�t�k. F�l�nk valamit�l? Nem, hiszen sokszor alig �rtj�k, mi riasztott meg benn�nket. �s m�gis retteg�nk: valami ismeretlent�l, megmagyar�zhatatlant�l, irracion�list�l. A pontosan le�rhat� f�lelem hat�rmezsgy�j�n t�l kezd�dik a szorong�s titokzatos �s balj�s vil�ga, a s�t�t szob�t�l, a m�lys�gt�l, a bez�rts�gt�l �s m�g sz�mtalan m�s, val�j�ban t�k�letesen vesz�lytelen dologt�l val� �rthetetlen iszonyod�s k�rk�pe. A n�met pszichoanalitikus t�pustan�ban n�gy szorong�sos alapforma: a szkizoid, a depressz�v, a k�nyszeres �s a hiszt�rikus szem�lyis�g h�tk�znapi vagy m�r k�ross� v�lt t�netegy�ttes�t v�zolja fel megd�bbent� �s egyben leny�g�z� �rz�kletess�ggel. �gy vagy �gy valamennyien a p�ciensei lehetn�nk.

Szerző Fritz Riemann
Formátum PDF
Letöltések száma 1994

Scroll to Top