Eva-Maria Zurhorst – Szeresd önmagad és mindegy kivel élsz

„Ne adja fel! Tudom, hogy lehets�ges. Tudom, hogy a kapcsolatai pontosan olyann� v�lhat, amilyenre mindig is v�gyott. A sors most a kez�be adta ezt a k�nyvet, mely szenved�lyes v�d�besz�d a h�zass�g mellett, �s cs�b�t� felh�v�s a p�rkapcsolat kalandj�ra. A jelenlegi kapcsolata a lehet� legjobb az �n sz�m�ra – teh�t haszn�lja ki! A legt�bb v�l�s felesleges.” Eva-Maria ZurhorstAz elm�lt id�szak egyik legnagyobb n�met k�nyvsiker�nek �r�ja alapjaiban r�zza meg p�rkapcsolatainkr�l kialak�tott n�zeteinket. Provok�l�, de optimizmust sugall� kijelent�seivel kor�bbi viselked�smint�ink felad�s�ra b�ztat. Modern t�rsadalmunkban a v�s�rl�s, a fogyaszt�s �s a feleslegess� v�lt t�rgyak kidob�sa hat�rozza meg napjainkat. Sajnos, ez a hozz��ll�s kapcsolatainkra is r�nyomta a b�lyeg�t: A nem megfelel� dolgokat azonnal le kell cser�lni – adott esetben a p�runkat is. A h�zass�goknak egyre nagyobb r�sze v�gz�dik v�l�ssal, �s teljesen term�szetesnek tekinthet�, ha valaki k�tszer vagy t�bbsz�r �ll az anyak�nyvvezet� el�. Mindenki arra v�gyik, hogy a legjobbat kapja, �s ezzel gyakran egy�ttj�r az az ill�zi� is, hogy ez f�rads�g n�lk�l is bek�vetkezhet. Min�l k�nnyebben, min�l gyorsabban akarjuk el�rni c�ljainkat, �s ha a p�rkapcsolatunk nem �gy m�k�dik, ahogy mi szeretn�nk, �j t�rsat keres�nk. Hamis ill�zi� abban b�zni, hogy a k�vetkez� partnerrel majd minden m�s lesz – an�lk�l, hogy mi magunk v�ltozn�nk.Ha elegend� b�tors�g van benn�nk ahhoz, hogy gy�keresen megv�ltoztassuk szeml�letm�dunkat, nagy val�sz�n�s�ggel be fogjuk l�tni: nem a t�rsunk az oka a probl�m�inknak. Pontosan ott van nagyon soktennival�nk, ahol a legnagyobb f�jdalmat, gy�l�letet, s�r�l�seket, hidegs�get, dermedts�get vagy ellenszenvet �rezz�k. Ezt a munk�t pedig �nmagunkon kell elv�gezn�nk, hogy h�zass�gunk vagy p�rkapcsolatunk a val�di gy�gyul�s �s szeretet sz�nter�v� v�ljon.

Szerző Eva-Maria Zurhorst
Formátum PDF
Letöltések száma 3153

Scroll to Top