Esther és Jerry Hicks – Kérd és megadatik

A szerz�p�ros a k�vetkez� alapelvet vallja: b�rki lehetsz, b�rmit tehetsz, �s b�rmire szert tehetsz! Sz�let�sedt�l megillet a jog, hogy �leted megteljen minden sz�ppel �s j�val. Ez a k�nyv megmutatja, hogyan �rheted el mindezt. N�h�ny tan�csa arr�l sz�l, mik�nt haszn�ld az energi�dat �s az �rzelmeidet, m�s fejezetei pedig speci�lis ter�letekr�l besz�lnek: p�nz�gyi el�remozdul�sr�l, az eg�szs�g visszaszerz�s�r�l, medit�ci�r�l, a z�rzavarok megsz�ntet�s�r�l. Szerte a vil�gon olvass�k �gy ezt a m�vet, mint A most hatalm�t: szakaszosan �rdemes haladni, s az elolvasottakat javasolt tov�bb �rlelni magadban, miel�tt a k�vetkez� r�szbe fogn�l. A k�nyv bemutatja az Isteni Forr�ssal fenn�ll�, minden pillanatban l�tez� kapcsolatodat, pontosan megmagyar�zza, hogyan m�k�dik ez az �sszek�ttet�s, majd megtan�t a tudatos teremt�sre. Az alkalmaz�s technik�ival �s az �ltal�nos b�lcsess�gekkel kapcsolatos �sszes k�rd�sedre v�laszt ad, amelyeket k�nny� meg�rteni �s haszn�lni. Eg�szs�gi �llapotod, anyagi helyzeted, az emberekhez f�z�d� viszonyod, karriered �s minden m�s az univerz�lis t�rv�nyek hat�s�ra alakul. Sokszor az�rt vagy frusztr�lt, mert bonyolultan gondolkodsz arr�l, amit k�v�nsz, �s elfogadni vagy birtokolni is csak hasonl�an bonyolultan tudsz. Gyakran az�rt nem val�sulnak meg a v�gyaid, mert nem arra �sszpontos�tasz, amit el akarsz �rni, hanem annak hi�ny�ra. Ezzel �lland�s�tod a hi�ny �rz�s�t, �s �gy folyamatosan ezt kapod vissza. Az Univerzum mindig azt adja, amit k�rsz, �s minden k�r�sedre �rkezik v�lasz. Ebb�l k�vetkez�en el�rhetsz b�rmit, amire v�gysz, amit igaz�n szeretn�l! Amikor gyermek volt�l, agyad mindk�t fel�t haszn�ltad. A bal f�lteke a logik��rt felel�s, a jobb f�lteke a kreativit�s�rt. �m mire feln�sz, az oktat�s hat�s�ra m�r csak a balt haszn�lod, kreat�v feledet csaknem elvesz�ted. Biztos, hogy most is a bal feled m�k�dik, ha ezt gondolod: ��, hiszen ez butas�g. �gysem siker�lhet.” Mert ilyen a logikus �ned. Mit tehetsz ez ellen? Kezdd el olvasni a k�nyvet, �s a seg�ts�g�vel fejleszd mindk�t agyf�ltek�det, k�l�nben racion�lis r�szed mindig el fogja nyomni kreat�v oldaladat. Indulj el v�gyaid nyom�ban a boldog �s eg�szs�ges �let fel�!

Szerző Esther & Jerry Hicks
Formátum PDF
Letöltések száma 2824

Scroll to Top