Dr. Eric Pearl- Kapcsolatteremető gyógyítás

Mi�rt �rdekl�dnek kiv�l� orvosok �s eg�szs�g�gyi kutat�k szerte a vil�gon azok ir�nt a rendk�v�li gy�gyul�sok ir�nt, amelyekr�l dr. Eric Pearl p�ciensei h�rt adnak? Mire v�lj�k e p�ciensek besz�mol�j�t s�lyos betegs�geik hirtelen elt�n�s�r�l? �s mik�nt lehet az, hogy �k is k�pesek lettek hozz�f�rni egy k�l�nleges, �j gy�gy�t� frekvenci�hoz, nemcsak �nmaguk, de m�sok �rdek�ben is? Mi ez a jelens�g? Eric Pearl nem energiagy�gy�szatnak, hanem ink�bb „spiritu�lis kommunik�ci�nak” vagy „inform�ci��tad�snak” tartja technik�j�t. Fontosnak v�li ugyanakkor, hogy ez egy �j min�s�g a F�ld�n, az emberi evol�ci� egy �j l�pcs�foka – amelyet egy�bk�nt a maj�k, az ink�k, a hopi indi�nok vagy �pp Nostradamus is megj�solt. Egy �tmenet kell�s k�zep�n vagyunk, s ennek f�szerepl�je az �jfajta energiamin�s�g, amelyet Pearl �jrakapcsol�d�si energi�nak nevez. Olyan m�dszereket fed fel el�tt�nk, amelyek felhaszn�l�s�val mi magunk is megtanulhatjuk uralni ezeket az �j gy�gy�t� inform�ci�kat, energi�kat. � Mik�nt fedezte fel a szerz� ezt az �j energiamin�s�get? � A gy�gyul�sok h�ttere � A r�hangol�d�s f� elemei � Mik�nt tanulhatjuk meg az �jrakapcsol�d�si energia haszn�lat�t? „R�g nem olvastam ilyen izgalmas k�nyvet a t�m�ban. Nem tudtam letenni, szinte egy �lt� helyemben olvastam v�gig. Eric Pearl gy�gy�t� k�pess�gein k�v�l minden bizonnyal kiv�l� �r�i v�n�val is rendelkezik, mert hihetetlen�l olvasm�nyosan �s �rdekesen t�lalja a mondanival�j�t. Szerintem kit�ntetett figyelmet �rdemel.” A lektor

Szerző Dr. Eric Pearl
Formátum PDF
Letöltések száma 1390

Scroll to Top