Dr. Doreen Virtue – YO-YO Diéta Szindróma

Dr. Doreen Virtue �tt�r� kutat�sa, s az ez alapj�n �rott kit�n� k�tet a Yo-Yo di�ta szidr�ma pszichol�giai h�tter�t �s kezel�s�t illet�en, igen komoly szakmai vit�kat sz�tott, s v�g�l osztatlan elismer�st aratott. A kezdeti neh�zs�gekr�l, s a k�s�bbi sikerr�l �gy vall: „Amikor meg�rtam e k�nyv els� alapv�ltozat�t (The Yo-Yo Diet Syndrome) �gy �reztem magam, mintha ki�lltam volna az ablakp�rk�nyra egy forgalmas �tkeresztez�d�s f�l�. Pszichoterapeutai karrieremet �s j� h�remet tettem kock�ra azzal az �ll�t�sommal, hogy az elh�z�s igazi okai az �rzelmek �s a stressz – nem a zs�r vagy a kal�ri�k. �ll�t�somat, a k�nyszerev�ssel kapcsolatos, sok �ves szem�lyes �s klinikai tapasztalataimra alapoztam.” Dr. Virtue rengeteg gyakorlati inform�ci�val szolg�l arr�l, mik�nt kezelje b�rki, legyen n� vagy f�rfi, v�glegesen s�lyprobl�m�it. �nnek mindenk�ppen el kell olvasnia e k�nyvet, ha: � Megsz�ml�lhatatlan alkalommal adott le kil�t kil� ut�n, de tov�bbra is k�szk�dik �tv�gy�val �s kil�ival. � L�zad a szigor� fogy�k�r�s szab�lyok k�vet�se ellen. � T�l sokat eszik, amikor depresszi�s, unatkozik, f�radt, vagy stresszelt. � Folyamatosan s�v�rog a csoki, a sajtburger, a chips, vagy m�s hizlal� �telek ut�n. � Szeretn� meggy�gy�tani a h�z�s m�g�tt rejl� pszichol�giai, spiritu�lis, �s fizikai okokat. � Egyszer�, re�lis m�dszerre v�gyik az optim�lis tests�ly el�r�s�hez

Szerző Dr. Doreen Virtue
Formátum DOC
Letöltések száma 1021

Scroll to Top