Deepak Chopra – Mesteri útmutatás tanítványoknak

A tal�nyokat, fort�lyokat, p�ld�zatokat �s fantasztikus fordulatokat rejt� kerett�rt�net alapja egy �reg tan�t�val val� tal�lkoz�s, amely meglep� v�laszokkal szolg�l a n�gy legfontosabb spiritu�lis k�rd�sre: Van-e l�lek? Hogyan v�lhatnak val�ra k�v�ns�gaink �s v�gyaink? Mi az univerzumban m�k�d� legf�bb er�? Megv�ltoztathatjuk-e a vil�got? „Ezek nagy k�rd�sek, �s egy id�ben �get�en fontosak voltak sz�momra � nyilatkozta Chopra. � Nem csup�n tudni akartam a v�laszokat, de tudnom kellett azokat. Mindig lesznek az �letedben �get�en fontos k�rd�sek, de ez a n�gy k�l�nleges marad, mert szikr�t gy�jt benned, amely fellobbantja a sz�vedben rejl� t�zet.” A k�nyv t�rt�net�nek f�szerepl�je Deepak Chopra, aki ma ugyanazokr�l a l�thatatlan dolgokr�l �r �s tan�t, amelyekre egykor id�s mestere oktatta �t. C�lja, hogy tov�bbadja ezt a lelki k�pz�st az olvas�nak. „A feh�r szak�ll� �reg megmutatta nekem az �let spiritu�lis oldal�t � �rja a szerz� �, amelyb�l a val�di szenved�ly �s izgalom fakad. Teh�t miel�tt nekifogn�l az olvas�snak, v�gy egy m�ly l�legzetet! E t�rt�netr�l k�nnyen kider�lhet, hogy neked sz�l.” A k�tet k�zvetlens�ge �s k�z�rthet�s�ge a Mennyei pr�f�ci�kra (James Redfield) eml�keztet. Hangv�tele, kedves humora �s tagolts�ga k�nnyen olvashat�, �lvezetes olvasm�nny� teszi minden koroszt�ly sz�m�ra.

Szerző Deepak Chopra
Formátum PDF
Letöltések száma 1282

Scroll to Top