Deepak Chopra – A harmadik Jézus

Vajon mi�rt van az, hogy olyan neh�z a krisztusi tan�t�sok szerint �lni? T�nyleg ezt akarta J�zus? Ki � val�j�ban? A harmadik J�zus lapjain olyan v�laszt kapunk a k�rd�sekre, amely nagy kih�v�st jelent jelenlegi hitrendszereink sz�m�ra, �s �j megvil�g�t�sba helyezi J�zus tan�t�sait. Chopra szerint ugyanis nem egy J�zus l�tezik, hanem h�rom. El�sz�r is ott van a t�rt�nelmi J�zus, a f�rfi, aki t�bb mint k�tezer �ve �lt, �s akinek tan�t�saira a kereszt�ny teol�gia �s gondolkod�s �p�lt. Azt�n ott van J�zus, Isten fia, aki megtestes�t egy bizonyos dogm�val, paps�ggal �s h�v�kkel jellemezhet� int�zm�nyes vall�st. �s v�g�l ott van a harmadik J�zus, a kozmikus Krisztus, akinek spiritu�lis �tmutat�sa az eg�sz emberis�ghez sz�l, �s nem csup�n annak az egyh�znak a tagjaihoz, amelyet az � nev�ben hoztak l�tre. Ez a J�zus ahhoz az egy�nhez sz�l, aki szeretn� szem�lyesen megtapasztalni Istent, �s el�rni azt, amit egyesek kegyelmi �llapotnak, Isten-tudatoss�gnak vagy megvil�gosod�snak neveznek. Ez a J�zus teljesen �j, radik�lis szeml�letet javasolt, amely �talakul�st k�v�n meg az embert�l. Chopra azt szeretn� megmutatni, hogy nem lehetetlen a j�zusi �ton j�rni, ehhez azonban el�sz�r t�l kell l�pn�nk a sablonos Krisztus-k�pen, �s meg kell �rten�nk, meg kell hallanunk a �harmadik” J�zus szav�t. A k�tet egy nagyon r�szletes gyakorlati �tmutat�t is tartalmaz azok sz�m�ra, akik r� szeretn�nek l�pni a krisztusi �tra, vagyis akik a megvil�gosod�st keresik. Tizen�t leck�b�l �ll� fejezete l�p�senk�nt mutatja be, hogyan val�s�that�k meg J�zus tan�t�sainak sarkalatos pontjai a mindennapi �letben. Itt az id� – mondja Chopra -, hogy a kereszt�nys�g fel�lemelkedjen kirekeszt� tendenci�in, �s �jra�rtelmezze �nmag�t mint olyan vall�st, amely a szem�lyes megtapasztal�sra �s a spiritu�lis fejl�d�sre �sszpontos�t, s nem azt v�rja el, hogy egy k�szen kapott dogm�t fenntart�s n�lk�l saj�tunknak tekints�nk. Ez�ltal J�zus v�gre megmutatkozhat val�s szerep�ben, amely nem m�s, mint az univerz�lis tan�t��: valaki�, akinek k�ny�r�letess�gr�l, toleranci�r�l, meg�rt�sr�l sz�l� tan�t�sai az eg�sz emberis�ghez sz�lnak, amelyekkel minden ember k�pes azonosulni. �Neked �s nekem nem az a feladatunk, hogy ut�nozzuk J�zust, hanem hogy a r�sz�v� v�ljunk. Ezt a tudatoss�g szintj�n tehetj�k meg, ha kivessz�k a r�sz�nket abb�l a soha v�get nem �r� folyamatb�l, amely az elk�l�n�lts�get egys�gg� v�ltoztatja.”

Szerző Deepak Chopra
Formátum PDF
Letöltések száma 1072

Scroll to Top