Dainin Katagiri – Visszatérés a csendhez

�Ha meg akarod �rteni a sz�tr�kat vagy a Buddha tan�t�s�t, de nem j�t�kszerk�nt, hanem a holdra mutat� ujjk�nt, akkor teljes odaad�ssal ugorj a csendbe �s a l�tez�s hat�rtalans�g�ba. Engedd, hogy a tan�t�s �thatoljon a b�r�d�n, az izmaidon �s a csontjaidon! Csak ekkor kaphatsz �tmutat�st…�…Csak ekkor kaphatsz �tmutat�st arr�l, hogy hol van az igazi hold, milyen az igazi hold. Ne v�rj el t�l sokat a szent iratok �s szavak olvas�s�t�l! Ne besz�lj a fels�bb- vagy als�bbrend�s�g�kr�l! Mind�ssze annyit kell tenned, hogy teljes odaad�ssal tanulm�nyozod a szent iratokat, s beleugorsz a csendbe �s a l�tez�s hat�rtalans�g�ba. Ekkor a szent iratok f�nny� lesznek, �s a seg�ts�g�kkel rengeteg dolgot megl�thatsz a s�t�tben. B�rmi legyen is az � nemcsak a zazen vagy a buddhista iratok, hanem a sport, a zene vagy b�rmi m�s �, ha teljes �szintes�ggel adod neki oda magad, abb�l sok dolgot tanulhatsz. Mindazon�ltal hogyha ezeket a dolgokat teljes m�rt�kben a csend �s a l�tez�s hat�rtalans�g�nak alapj�n fogadod el, kivir�gzik az �leted sz�ps�ge, kivir�gzik a l�tez�s sz�ps�ge. Ez a meg�rt�s t�k�letesen t�l van az emberi gondolkod�son.�”…2500 �ve a buddhizmus azt tan�tja, hogy mindenki Buddha � term�szete szerint megvil�gosodott, semmilyen hi�nyt nem szenved� l�ny. Ett�l persze tov�bbra is fenn�ll a k�rd�s, hogyan tapasztalhatjuk meg ezt az igazs�got az �let�nkben. Dainin Katagiri ebben a k�nyvben arra mutat r�, hogy a megvil�gosod�s itt �s most van, a mindennapi �let�nkben. A gyakorl�s hitteless�ge azon m�lik, hogy �szinte odaad�ssal �lj�k-e meg �let�nk minden egyes pillanat�t. Az �l� medit�ci� zen gyakorl�sa (zazen) pontosan emiatt nem egy eszk�z a c�l el�r�s�hez, hanem maga a megvil�gosod�s. „Dainin Katagiri (1928-90)

Szerző Dainin Katagiri
Formátum PDF
Letöltések száma 795

Scroll to Top