D. Jurriaansee – Az inga tudománya

Az inga tudom�nya c�m� k�nyv a szerz�, D Jurriannse sok�ves kutat�sainak eredm�nye. Az ing�z�s ma m�g egy kev�ss� ismert m�dszer eg�szs�g�nk, fizikai �llapotunk felm�r�s�re. Megtudhatjuk �ltala, hogy milyen gy�gyte�t igyunk, hogy milyen �kk�vet kell hordanunk, mik a nek�nk val� sz�nek, de m�g azt is, hogy mi akad�lyozza az �letben val� �rv�nyes�l�st.Az ing�z�s nem vall�s, teh�t nem els�sorban hinni kell benne. Viszont sok mindent megtudhatunk �ltala �nmagunkr�l, m�sokr�l �s a vil�gr�l, s�t izgalmas �nismereti j�t�knak is felfoghat�.Aki j�ratlan az ing�z�s gyakorlat�ban, annak is biztos �tmutat� a harminch�t ingat�rk�pet tartalmaz� k�nyv. Az inga helyes haszn�lat�val megb�zhat� �s �rv�nyes k�vetkeztet�sekhez juthatunk. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a k�s�rletekn�l tartsuk be a szerz� pontos utas�t�sait.Az inga tudom�nya az els� �s legn�pszer�bb ingak�nyv, amely m�lt�n v�lt bestsellerr� Eur�pa t�bb orsz�g�ban. A gyakorlati tapasztalatok ugyanis azt mutatj�k, hogy az ing�z�s seg�t jobban megismerni �nmagunkat �s ez�ltal boldogul�sunk lehet�s�geit.

Szerző D. Jurriaansee
Formátum PDF
Letöltések száma 1542
Sajnáljuk, de a dokumentum átmenetileg nem elérhető.
Scroll to Top