Carlos Castaneda – Az erő második köre

” A harcosnak, annak �rdek�ben, hogy igaz�n megv�ltozzon, el kell dobnia az emberi form�t. K�l�nben csak szavakban t�rt�nik v�ltoz�s. A Nagual azt mondta, f�l�sleges azt gondolni, vagy rem�lni, hogy az ember meg tudja v�ltoztatni a szok�sait. Val�j�ban egy jott�nyit sem tud v�ltoztatni rajtuk addig, am�g ragaszkodik az emberi form�hoz. A Nagual azt mondta, hogy mindennek �t kell sz�r�dnie az emberi form�n. Ha nincs form�nk, akkor semminek sincs form�ja, �s m�gis minden jelen van. A Nagual mindannyiunknak elmondta, hogy a harcosoknak, ak�r f�rfiak, ak�r n�k feddhetetlennek kell lenni�k az er�fesz�t�s�kben, hogy megv�ltozzanak; az�rt, hogy elijessz�k �s ler�zz�k magukr�l az emberi form�t. �vek feddhetetlens�ge ut�n, mondta a Nagual, elj�n a pillanat, amikor a forma nem b�rja tov�bb, �s elhagyja az embert. ” Carlos Castaneda ezoterikus-misztikus tanait nemcsak „szakszer�” �r�sm�vekben r�gz�tette, de reg�ny form�ban is megk�s�rli n�pszer�s�teni. El�z� ilyen m�v�nek (Mes�k az er�r�l, 9809073) k�zvetlen folytat�sa Az er� m�sodik k�re, amely azonban �nmag�ban is �rthet� az ezoterika ir�nt fog�kony olvas�k sz�m�ra. A m� azzal indul, hogy a besz�l� bar�tj�val, tan�tv�nyt�rs�val, Pablit�val egy�tt beleugrik abba a szakad�kba, amelynek partj�ra az el�z� reg�ny v�g�n elvezette �ket a k�t mester. Az ugr�s sor�n term�szetesen megv�ltozik minden, �s elk�vetkezik a nagy kaland az �lmokkal �s az er�vel, a Semmivel �s a rejt�zk�d�ssel, a l�tom�sokkal �s a var�zslatokkal. A reg�ny sor�n r�szint k�znapinak is tekinthet� jelenetek, r�szint misztikus megtapasztal�sok v�ltj�k egym�st, sorrendj�kkel is tan�tva, beavatva az olvas�t.

Szerző Carlos Castaneda
Formátum DOC
Letöltések száma 984

Scroll to Top