Bodnár-Simon – A viselkedés pszichológiai alapjai (1997, 96 oldal)

Az emberekkel foglalkozó hivatások elképzelhetetlenek pszichológiai alapismeretek nélkül. Fontos számunkra, hogy megértsük mit érzünk és miért úgy cselekszünk, viselkedünk egy adott helyzetben. A pszichológia a lelki élettel, lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. A pszichológia görög eredetű szó a (psziché), a lélek és a logosz, tan, szavakból tevődik össze. Köznapi értelemben is gyakran használjuk a pszichés jelzőt, amelynek jelentése lelki eredetű. A pszichológia tudománya a viselkedéssel is foglalkozik, annak leírásával, megértésével. A hétköznapi életben néha naiv pszichológusként viselkedünk, mert magyarázatokat próbálunk keresni arra, miért viselkednek így vagy úgy emberek. Azokat az eseményeket, amelyek velünk vagy másokkal megtörténnek, összekapcsoljuk a már tapasztalt és látott ismereteinkkel, eseményekkel, és megpróbáljuk megmagyarázni azokat. A pszichológia mint tudomány a XIX. század végén jelent meg, amikor WUNDT német pszichológus 1879-ben Lipcsében létrehozta az első kísérleti pszichológiai laboratóriumot. WUNDT feladata az volt, hogy feltárja a lelki jelenségeket kiváltó okokat, lefolyásuk törvényszerűségeit és hatásukat az emberi cselekvésre. A pszichológia vizsgálja az egyén lelki megnyilvánulásainak sajátosságait, fejlődését, és azokat a hatásokat, amelyek a társas helyzetben, csoportban a lelki történéseket kísérik. Foglalkozik a személyiség fejlődésével, szerveződésével és a viselkedés általános és egyéni jellemzőivel, indítékaival.

Szerző Bodnár Gabriella - Simon Péter
Formátum PDF
Letöltések száma 1309

Scroll to Top