Bodnár-Simon – A viselkedés pszichológiai alapjai (1997, 96 oldal)

A jegyzet pszichol�giai alapismerteket tartalmaz a fels�fok� akkredit�lt szakk�pz�sben r�sztvev� hallgat�k sz�m�ra. A tananyag megismerteti a fiatalokat a viselked�s, a szem�lyis�gfejl�d�s, a hat�kony kommunik�ci� pszichol�giai alapjaival. A t�m�k k�z�tt olyan fontos k�rd�sek szerepelnek, mint az emberi kapcsolatrendszerek, interakci�k, vonzalom, hasonl�s�g, f�gg�s�g. A tananyag betekint�st ad a p�lyaszocializ�ci� probl�mak�r�be is, amely k�zvetett m�don seg�ts�get jelent a fiatalok sz�m�ra a jobb t�rsadalmi �s munkahelyi beilleszked�shez.Jegyzet�nket minden fiatalnak aj�nljuk, akit �rdekel a pszichol�gia, aki sz�vesen ismerkedik a pszichol�gia alapk�rd�seivel, a szoci�lpszichol�gi�val, a szem�lyis�g-l�lektannal, vagyis mindazokkal az ismeretekkel, amelyek alapot adnak az emberi viselked�s jobb megismer�s�hez, meg�rt�s�hez �s befoly�sol�s�hoz.nincs

Szerző Bodnár Gabriella - Simon Péter
Formátum PDF
Letöltések száma 1118

Scroll to Top