Bert Hellinger – Maradandó Boldogság ( A harmonikus kapcsolat )

Mi a boldogs�g titka?�A boldogs�g nem valami muland� dolog, amelyik j�n �s megy � mondja Bert Hellinger �, egyetlenegy boldogs�g van, amely vel�nk is marad.�A boldogs�gunk azonban �sszef�gg�sben �ll t�bbek k�z�tt azzal is, hogy mik�ppen viszonyulunk a gy�kereinkhez, a kiteljesed�s�t ugyanis gyakran akad�lyozz�k legfontosabb kapcsolataink megoldatlan probl�m�i.A �Maradand� boldogs�g� c�m� k�nyvben Bert Hellinger � a csal�dfel�ll�t�s j�l bev�lt m�dszer�nek alapj�n � r�vil�g�t a csal�di probl�m�k val�di okaira �s �ttekinti, hogy a probl�m�k megold�sa mik�ppen seg�ti el� a � partner�nkh�z, sz�leinkhez, illetve gyermekeinkhez f�z�d� � kapcsolataink siker�t.A k�z�rthet�en megfogalmazott magyar�zatokat konkr�t p�ld�k eg�sz�tik ki, amelyek �rz�kletesen szeml�ltetik, hogy mik�ppen tal�lhatunk r� a boldogs�gra, amely azut�n vel�nk is marad � mert j�l �rzi mag�t vel�nk.A szerz�Bert Hellinger 1925-ben sz�letett. Filoz�fi�t, teol�gi�t �s pedag�gi�t tanult, majd egy katolikus misszion�riusrend tagjak�nt 16 �vig a zuluk k�z�tt dolgozott a D�l-afrikai Uni�ban. Ezt k�vet�en pszichoanal�zissel foglalkozott, majd t�bbek k�z�tt a csoportdinamika, az �s�v�lt�s-ter�pia, a tranzakcion�lis anal�zis �s a hipnoter�pia egyes elemeinek �tv�tel�vel kialak�totta a csal�dfel�ll�t�s m�dszer�nek �j, hellingeri form�j�t, amely ma vil�gszerte �rdekl�d�st kelt maga ir�nt �s amelyet sz�mos k�l�nb�z� ter�leten alkalmaznak, p�ld�ul a pszichoter�pi�ban, a pszichoszomatikus gy�gy�szatban, az �letvezet�si, nevel�si �s szervezeti tan�csad�sban, illetve a legt�gabb �rtelemben vett l�lekgondoz�sban.

Szerző Bert Helinger
Formátum DOC
Letöltések száma 1906

Scroll to Top