Barbara Marciniak – Hajnalhozók ( A plejádok tanításai )

Marciniak m�dium t�bb mint 400 �r�nyi k�zvet�t� �lm�nye alapj�n �tadja a plej�dok b�lcsess�g�t. A plej�dok a Fiasty�kr�l �rkeztek a F�ldre, hogy mutass�k az utat a fejl�d�s �j szakasza fel�. Mesteri mesemond�k �s tr�famesterek, akik megd�bbent�, er�teljes �s intelligens tan�t�sokat k�zvet�tenek a m�diumon kereszt�l. Tan�t�saik felszabad�tj�k �rzelmeinket, finom�tj�k �rz�kenys�g�nket, �j �rtelmez�st adnak az emberi viszonyoknak, �s igyekeznek led�nteni a tabukat – mindezt egy �rzelmeit v�llal�, szeretetre k�pes emberis�g �rdek�ben. A k�tet alapolvasm�ny mindenkinek, aki v�laszt akar tal�lni arra, mi�rt �l�nk ezen a bolyg�n, �s mindazoknak, akik keresik a kollekt�v tudatot – �s a tudattalant.

Szerző Barbara Marciniak
Formátum PDF
Letöltések száma 1917

Scroll to Top